Legenda k mapové vrstvě O03 - Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL